Tuesday, November 28, 2006

روسلان و لودمیلا

روسلان و لودمیلا؛
میخائیل گلینکا - پدر موسیقی ملی روس

در این آفریده دو بخش وجود دارد که در پیوند مستقیم با خاور زمین و بطور مشخص با ایران، ترکیه، دنیای عرب وقفقازمیباشد.

این بخشها عبارتند از؛ آ واز گروهی ایرانی- به روسی « پرسیدسکی خور» و رقصهای ترکی، عربی و لزگی.

ملودی" آواز ایرانی" را گلینکا در پتربورگ از منشی سفیر ایران درروسیه در زمان سلطنت یا فتحعلیشاه یا محمد شاه قاجار شنید. این ملودی در ایران،همچنین نزد آذربایجانیها و دیگر خلقهای خاور زمین رایج است.

این برنامه به سفارش رادیو زمانه تهیه و پخش شد.

3 comments:

Niki said...

فريد جان
فرمت قايل هات نميدونم چيه. ولي دستگاه من اين فايل ها رو ساپورت نميكنه

farid said...

نیکی جان؛ این فایل

mp3
است که می توان با میدیا پلیر گوش کنید

Niki said...

اما مديا پلير من اين فايل رو نمي شناسه!!!